„КАСТОРЕФ“ ООД извършва разработка, проектиране, изпълнение и текущо сервизно обслужване на:

  • Всички видове пещи и котли - металургични, стъкларски, керамични пещи,  пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли.
  • Ремонт и реконструкция на всички видове индустриални пещи.
  • Топлинна изолация на открити топлопроводи и съдове с изолационна вата и безазбестова обмазка.
  • Доставка на всички видове огнеупорни материали.
  • Производство на монолитни ляти огнеупорни изделия (делта сводове, стакани, основни камъни и др.)